Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Logo NOSiR Namysłów

sport - rekreacja - wypoczynek

O nas

                                                                  O nas

Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest spółką gminy Namysłów, powstałą 4 stycznia 2017 r.

Jej zadaniem jest zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi, znajdującymi się na terenie miasta:

stadionem, basenem „Delfin”, halą „Orzeł”, „Orlikiem”, kortami tenisowymi, lodowiskiem, hotelami

i przystanią kajakową.

Głównym celem, przed jakim obecnie stoi spółka, jest realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa zespołu

obiektów sportowych im. Ireny Szewińskiej w Namysłowie”, przy ulicy Braterskiej, składającego się ze

stadionu sportowego, hali sportowo-widowiskowej i budynku noclegowego.

Prezesem spółki jest Arkadiusz Bieda. Prócz prezesa w skład zarządu wchodzą prezesi trzech namysłowskich

spółek gminnych: Mirosław Lewandowski – prezes ZAN Sp. z o.o., Krzysztof Szyndlarewicz – prezes

„EKOWOD” Sp. z o.o. i Janusz Nowak – prezes ZEC Sp. z o.o., którzy za swoją pracę w NOSiR nie pobierają

wynagrodzenia.

Misja spółki zawiera się w słowach: sport, rekreacja, wypoczynek.

Zależy nam na jak najpełniejszym wykorzystaniu infrastruktury i przestrzeni, jaką dysponujemy.

Nasze obiekty służą organizacji zarówno zawodów sportowych i wydarzeń rekreacyjnych, jak też

inicjatywom kulturalnym, widowiskom, wystawom czy happeningom, promującym gminę Namysłów.

Naszym celem jest wspieranie wśród mieszkańców twórczych i aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Liczymy tu również na turystów.

Aktywnie współpracujemy z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi oraz szkołami w zakresie

kultury fizycznej i rekreacji.

Mamy ambitne plany i jesteśmy otwarci na nowe pomysły! Zapraszamy do współpracy!

 

 

 

 

Ikonka kalendarza

Partnerzy i sponsorzy:

×

Wyszukaj w serwisie