WCAG

Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Logo NOSiR Namysłów

sport - rekreacja - wypoczynek

UWAGA: Kryta Pływalnia "Delfin" dnia 13 września 2019 r. została wyłączona z użytkowania do odwołania.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Namysłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o..

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-17.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-03-04.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • w starszych publikacjach brak jest poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik, dokładamy wszelkich starań by zostały one sukcesywnie uzupełnione, a wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-03-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.nosirnamyslow.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Paweł Herian, p.herian@nosirnamyslow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607 210 989. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Herian, adres poczty elektronicznej p.herian@nosirnamyslow.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 607 210 989.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-100 Namysłów, Marii Konopnickiej 2
Tel.: +48774102489
E-mail:
Strona internetowa: www.nosirnamyslow.pl

Dostępność architektoniczna

Kryta Pływalnia „Delfin” - wyłączona z użytku na czas remontu
Adres: Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów. Spółka zarządza obiektami sportowymi położonymi na terenie Namysłowa. Główna siedziba spółki mieści się w budynku Krytej Pływalni „Delfin”. Budynek ten usytuowany jest na skrzyżowaniu ulicy Parkowej z ulicą Konopnickiej. Do spółki można dojechać tylko samodzielnie. W mieście nie funkcjonuje komunikacja miejska.

Budynek Krytej Pływalni składa się z 3 pięter. Do wejścia głównego najłatwiej dotrzeć od strony parkingu (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania nie wymaga uiszczenia opłaty), który znajduje się przy ul. Konopnickiej naprzeciw budynku Przedszkola Integracyjnego.

Do części, w której znajdują się  pokoje gościnne oraz sekretariat NOSiR Sp. z o. o. najlepiej dotrzeć od strony ul. Konopnickiej.

Wejście znajduje się na wysokości bloku mieszkalnego przy ul. Parkowej 2.

Wjazd osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim jest możliwy do budynku poprzez główne wejście, przed którym znajduje się podjazd. Na każde piętro w budynku Krytej Pływalni oraz pokoi gościnnych można wjechać dźwigiem osobowym. Wejście do windy znajduje się na parterze przy drzwiach wejściowych.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Namysłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 607 210 989

Na terenie obiektu znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – parter pomieszczenie nr 26, I piętro szatnia rodzinna.

Budynek Pływalni (wyłączony z użytku na czas remontu)  jest  przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Na jego terenie znajduje się szatnia dla osób niepełnosprawnych, w której mieszczą się 4 prysznice, 2 toalety oraz przebieralnia. Z szatni na halę basenową prowadzi specjalny brodzik, który można pokonać na wózku natomiast przy wejściu do niecki głównej zamontowany jest podnośnik basenowy,  za pomocą którego można podnieść lub opuścić osobę niepełnosprawną do wody.

Na parterze, od strony ul. Konopnickiej znajduje się sekretariat, oznaczony tablicą informacyjną. Można w nim uzyskać niezbędne informacje o tym jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

Każde schody w budynku wykonane są z płytek ryflowanych, które zwiększają przyczepność  i zapobiegają wypadkom.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w formie wizualnej, głosowej lub dotykowej. Budynek posiada standardowe oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Korytarze w budynku na poziomie parteru mają szerokość 230 cm, natomiast na I i II piętrze ok 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Obie windy w budynku  posiadają funkcje dostosowane do przewozu osób z trudnościami  w poruszaniu się. (wyłączone z użytku na czas remontu pływalni krytej)

Przy wejściu głównym obok windy znajduje się tablica informacyjna z numerami pomieszczeń, która ułatwi poruszanie się i umożliwi odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

W budynku znajduje się sala fitness, do której dostęp mają również osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim. Wejście na salę możliwe jest poprzez korytarz na II piętrze, do którego można dostać z się windy w części pokoi gościnnych.

Dla gości, którzy chcą skorzystać z usług pokoi gościnnych z udogodnieniami przeznaczony jest pokój nr 1.

Pokój znajduje się na II piętrze, tuż obok windy. Łazienka w tym pokoju posiada uchwyty dla niepełnosprawnych oraz krzesło prysznicowe.

Z psem asystującym lub psem przewodnikiem można wejść jedynie na parter budynku, gdzie znajduje się sekretariat.

Aktualnie w budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw.

Odkryta Pływalnia „Delfin”

Na teren obiektu można dostać się przez furtkę lub bramę główną od strony parkingu przy budynku Pływalni Krytej usytuowanym przy skrzyżowaniu ulicy Parkowej z ulicą Konopnickiej. Przy wejściu znajduje się budynek kasy, oznaczony znakiem informacyjnym, w którym można uzyskać informacje o tym jak poruszać się po obiekcie oraz o dostępnych usługach wsparcia.

Tuż za budynkiem kasy, znajduje się budynek szatniowo-sanitarny. Wjazd osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim jest możliwy do budynku poprzez główne wejście, przed którym znajduje się podjazd.

Zarówno w szatni męskiej jak i damskiej znajdują się toalety wraz z prysznicami, przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Z psem asystującym lub psem przewodnikiem można wejść jedynie przed budynek kasy.

Aktualnie w budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w formie wizualnej, głosowej lub dotykowej. Budynek posiada standardowe oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Hala Sportowa „Orzeł”
Adres: Ul. Kolejowa 1, 46-100 Namysłów Budynek usytuowany jest pomiędzy ul. Kolejową, Skate Parkiem a Przedszkolem Publicznym nr 4.

Do Hali Sportowej „Orzeł” można dojechać tylko samodzielnie. W mieście nie funkcjonuje komunikacja miejska. Jest to budynek 2 piętrowy, podzielony na trzy różne części.

Pierwsza część jest zarządzana przez Środowiskowy Dom Samopomocy i jest w pełni przystosowana do obsługi osób z trudnościami w swobodnym poruszaniu się, w związku z prowadzoną działalnością. Na terenie obiektu znajduje się również dźwig osobowy.

Druga część zarządzana jest przez Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” - sekcja zapasów.

Wejście do Klubu znajduje się od strony południowej. W korytarzu głównym znajdują się 2 szatnie z toaletą i prysznicami. W kolejnym pomieszczeniu znajduje się sauna wraz z wc i prysznicem. Poprzez hol główny można się dostać do sali gimnastycznej, która łączy się z trzecią częścią.

Wejście główne do trzeciej części znajduje się od strony Skate Parku. Przy drzwiach głównych  w przedsionku znajduje się podjazd, który został zamontowany z uwagi na zbyt wysoki próg. Jego krawędzie oznaczone są kontrastowym kolorem.

Korytarz w tej części Hali  ma 120 cm szerokości, prowadzi do wejścia na salę gimnastyczną. Znajduje się w nim również WC przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada uchwyty dla niepełnosprawnych a prysznic wyposażony jest w krzesło prysznicowe.

Na całym obiekcie, wszystkie schody i progi oznaczone są znakiem ostrzegawczym oraz kontrastowym kolorem.

W części sali gimnastycznej znajduje się także siłownia, która znajduje się pod trybunami.

Wejście oznaczone jest znakiem ostrzegawczym o niskim stropie oraz kolorem kontrastowym.

Wejście na trybuny poprzedzone jest schodami wewnętrznymi. Schody nie posiadają windy schodowej.

Aktualnie w budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w formie wizualnej, głosowej lub dotykowej. Budynek posiada standardowe oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Do budynku głównego została dobudowana sala gimnastyczna z przeznaczeniem do trenowania zapasów oraz pomieszczenie do treningów siłowych

Stadion Miejski
Adres: Ul. Pułaskiego 5, 46-100 Namysłów Stadion Miejski znajduje się przy ul. Pułaskiego tuż przy Parku Północnym w Namysłowie. Na jego teren prowadzą dwa wejścia, główne wraz z bramą wjazdową oraz furtka przy budynku pawilonu sportowego.

Na Stadion Miejski można dojechać tylko samodzielnie. W mieście nie funkcjonuje komunikacja miejska.

Budynek składa się z II pięter i nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Nie posiada windy, podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz toalet z udogodnieniami.

Aktualnie w budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w formie wizualnej, głosowej lub dotykowej. Budynek posiada standardowe oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Korty Tenisowe
Adres: ul. Pułaskiego 3, 46-100 Namysłów. Korty Tenisowe położone są w Parku Północnym przy ul. Pułaskiego,  tuż za Zespołem Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.

Na Korty Tenisowe można dojechać tylko samodzielnie. W mieście nie funkcjonuje komunikacja miejska.

Do obiektu prowadzi jedno wejście poprzez bramkę w ogrodzeniu otaczającym korty. Budynek, w którym znajduje się biuro, szatnie i toalety nie jest przystosowany do obsługi osób z trudnościami w poruszaniu się.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w formie wizualnej, głosowej lub dotykowej. Budynek posiada standardowe oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Skate Park
Adres: ul. Kolejowa 1, 46-100 Namysłów. Skate Park umiejscowiony jest przy ul. Kolejowej naprzeciw Hali Sportowej „Orzeł” w Namysłowie.

Wejście na teren obiektu wydzielone jest poprzez bramkę w ogrodzeniu.

Boisko Sportowe „Orlik 2012”
Adres: ul. Kolejowa 1, 46-100 Namysłów. Kompleks Boisk Sportowych „Orlik 2012” znajduje się przy ul. Kolejowej.

Na obiekt prowadzą dwa wejścia. Pierwsze znajduje się od strony zabudowy mieszkalnej przy ul. Reymonta. Drugie, umiejscowione jest obok bramy wjazdowej od strony ul. Kolejowej.

Na terenie kompleksu boisk nie występują żadne przeszkody architektoniczne.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego. 

Ikonka kalendarza

Partnerzy i sponsorzy:

×

Wyszukaj w serwisie