Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Logo NOSiR Namysłów

sport - rekreacja - wypoczynek

Basen

logohamilton.png

UWAGA!

Wyniki badań jakości wody z dn. 08.05.2019 r. w nieckach wanny SPA 1 oraz wanny SPA 2 Krytej Pływalni "Delfin", wykazały przekroczenia mikrobiologiczne, w związku z czym jesteśmy zmuszeni wyłączyć w/w niecki z użytkowania.

O dalszych postępowaniach będziemy informować na bieżąco.

WODA BASENOWA

Uprzejmie informujemy, że ostatnie* wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie, wykonywane przez firmę J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

PDF209995_19_WRO_pl.pdf
PDF209996_19_WRO_pl.pdf
PDF209997_19_WRO_pl.pdf
PDF209998_19_WRO_pl.pdf
PDF209994_19_WRO_pl.pdf
PDF209999_19_WRO_pl.pdf
PDF210000_19_WRO_pl.pdf
 

potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).

Wszystkie wyniki dostępne są w gablocie informacyjnej na terenie pływalni.

 

*aktualizacja z dnia 30.04.2019 r.

 

 

Ikonka kalendarza

Partnerzy i sponsorzy:

×

Wyszukaj w serwisie