Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Logo NOSiR Namysłów

sport - rekreacja - wypoczynek

Basen

 

WODA BASENOWA

Uprzejmie informujemy, że ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie:

93949/19/WRO

81067/19/WRO

81069/19/WRO

81066/19/WRO

81068/19/WRO

potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).

Wszystkie wyniki dostępne są w gablocie informacyjnej na terenie pływalni.

 

 

 

Ikonka kalendarza

Partnerzy i sponsorzy:

×

Wyszukaj w serwisie