Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Logo NOSiR Namysłów

sport - rekreacja - wypoczynek

Basen

logohamilton.png

WODA BASENOWA - Kryta Pływalnia

Uprzejmie informujemy, że ostatnie* wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie, wykonywane przez firmę J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

PDF294745_19_WRO_pl.pdf
PDF282986_19_WRO_pl.pdf
PDF282984_19_WRO_pl.pdf
PDF282987_19_WRO_pl.pdf
PDF282985_19_WRO_pl.pdf
PDF294746_19_WRO_pl.pdf
 

Pływalnia Odkryta

PDF307297_19_WRO_pl.pdf
PDF307298_19_WRO_pl.pdf
PDF307299_19_WRO_pl.pdf

potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).

Wszystkie wyniki dostępne są w gablocie informacyjnej na terenie pływalni.

 

*aktualizacja z dnia 17.07.2019 r.

 

 

Ikonka kalendarza

Partnerzy i sponsorzy:

×

Wyszukaj w serwisie