Wersja dostępna cyfrowo WCAG

Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Logo NOSiR Namysłów

sport - rekreacja - wypoczynek

UWAGA: Kryta Pływalnia "Delfin" dnia 13 września 2019 r. została wyłączona z użytkowania do odwołania.

 

 

Basen

 FILM PROMOCYJNY - PŁYWALNIA ODKRYTA 

_____________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że ostatnie* wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie, wykonywane przez firmę Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).

obiks.png

Pływalnia Odkryta:

PDF33676_LB_2022_0046477_22_2022-06-21.pdf

PDF35154_LB_2022_0046476_22_2022-06-28.pdf

PDF35153_LB_2022_0046475_22_2022-06-28.pdf

PDF35152_LB_2022_0046474_22_2022-06-28.pdf

PDF35150_LB_2022_0046442_22_2022-06-28.pdf

PDF35151_LB_2022_0046443_22_2022-06-28.pdf

Wszystkie wyniki dostępne są przed budynkiem kasy na terenie pływalni.

 

*aktualizacja z dnia 28.06.2022 r.

 

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY sezon letni '21:

PDFroczna ocena jw21.pdf

 

 

Ikonka kalendarza

Partnerzy i sponsorzy:

×

Wyszukaj w serwisie