Wersja dostępna cyfrowo WCAG

Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Logo NOSiR Namysłów

sport - rekreacja - wypoczynek

UWAGA: Kryta Pływalnia "Delfin" dnia 13 września 2019 r. została wyłączona z użytkowania do odwołania.

 

 

Basen

logohamilton.png

Uprzejmie informujemy, że ostatnie* wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie, wykonywane przez firmę J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Pływalnia Odkryta:

PDF386383_20_WRO_pl.pdf
PDF408637_20_WRO_pl.pdf
PDF408638_20_WRO_pl.pdf
PDF386412_20_WRO_pl.pdf
 

potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).

Wszystkie wyniki dostępne są w budynku kasy na terenie pływalni.

 

*aktualizacja z dnia 25.08.2020 r.

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY:

PDFroczna ocena 2020.pdf

 

 

Ikonka kalendarza

Partnerzy i sponsorzy:

×

Wyszukaj w serwisie