Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Logo NOSiR Namysłów

sport - rekreacja - wypoczynek

Basen

WODA BASENOWA
Protokół poboru próbek nr: 3/WRO/KG/27/09/17
Data poboru: 27.09.2017
Godzina pobrania: 13:50
Punkt poboru, miejsce poboru: Pływalnia CTiR DELFIN w Namysłowie - basen
rekreacyjny - woda z niecki basenowej (niecki wyposażone w urządzenia
wytwarzające aerozol powietrzno - wodny). Niecka udostępniana jest do
nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3
Temp. wody: 32,4°C
Próbki pobrane metodą akredytowaną przez pracownika Laboratorium J.S.
Hamilton Poland S.A. zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007
Stan próbki bez zastrzeżeń

PDF396119-17-WRO-pl.pdf
 


Roczna ocena jakości wody.

PDFBadania roczne BASEN KRYTY.pdf
PDFBadania roczne BASEN LETNI.pdf


WODA BASENOWA
Protokół poboru próbek nr: 1/WRO/KG/21/09/17
Data poboru: 21.09.2017
Godzina pobrania: 10:55
Punkt poboru, miejsce poboru: Pływalnia CTiR DELFIN w Namysłowie - woda
z wanny SPA 1 - (niecki wyposażone w urządzenia wytwarzające aerozol
powietrzno - wodny). Niecka nie jest udostępniana do nauki pływania dla
niemowląt i małych dzieci do lat 3
Temp. wody: 35,2°C
Próbki pobrane metodą akredytowaną przez pracownika Laboratorium J.S.
Hamilton Poland S.A. zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007
Stan próbki bez zastrzeżeń


WODA BASENOWA
Protokół poboru próbek nr: 1/WRO/KG/21/09/17
Data poboru: 21.09.2017
Godzina pobrania: 11:03
Punkt poboru, miejsce poboru: Pływalnia CTiR DELFIN w Namysłowie - woda
z wanny SPA 2 - (niecki wyposażone w urządzenia wytwarzające aerozol
powietrzno - wodny). Niecka nie jest udostępniana do nauki pływania dla
niemowląt i małych dzieci do lat 3
Temp. wody: 35,1 °C
Próbki pobrane metodą akredytowaną przez pracownika Laboratorium J.S.
Hamilton Poland S.A. zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007
Stan próbki bez zastrzeżeń


WODA BASENOWA
Protokół poboru próbek nr: 1/WRO/KG/21/09/17
Data poboru: 21.09.2017
Godzina pobrania: 10:50
Punkt poboru, miejsce poboru: Pływalnia CTiR DELFIN w Namysłowie - basen
rekreacyjny - woda z niecki basenowej (niecki wyposażone w urządzenia
wytwarzające aerozol powietrzno - wodny). Niecka udostępniana jest do
nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3
Temp. wody: 32,1 °C
Próbki pobrane metodą akredytowaną przez pracownika Laboratorium J.S.
Hamilton Poland S.A. zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007
Stan próbki bez zastrzeżeń


WODA BASENOWA
Protokół poboru próbek nr: 1/WRO/KG/21/09/17
Data poboru: 21.09.2017
Godzina pobrania: 10:45
Punkt poboru, miejsce poboru: Pływalnia CTiR DELFIN w Namysłowie -
niecka basenu sportowego - (niecki wyposażone w urządzenia wytwarzające
aerozol powietrzno - wodny). Niecka nie jest udostepniana do nauki
pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3
Temp. wody: 27,5°C
Próbki pobrane metodą akredytowaną przez pracownika Laboratorium J.S.
Hamilton Poland S.A. zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007
Stan próbki bez zastrzeżeń


PDF386960-17-WRO-pl1.pdf
PDF386961-17-WRO-pl2.pdf
PDF386962-17-WRO-pl3.pdf
PDF386963-17-WRO-pl4.pdf


 

 

 

Ikonka kalendarza

Partnerzy i sponsorzy:

×

Wyszukaj w serwisie