WCAG

Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Logo NOSiR Namysłów

sport - rekreacja - wypoczynek

UWAGA: Kryta Pływalnia "Delfin" dnia 13 września 2019 r. została wyłączona z użytkowania do odwołania.

Hotel - regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HOTELU PRZY STADIONIE

NOSiR w NAMYSŁOWIE SP. Z OO

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH GOŚCI PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE HOTELU NOSiR W NAMYSŁOWIE

 

§ 1

 

1- Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej oraz każdym pokoju hotelowym.

2- Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.

3- Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego.

4- Po przyjeździe do hotelu gość najmujący pokój określa czas pobytu i formę płatności.

5- Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gości powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 10.00 dnia w którym upływa termin najmu pokoju.

6- Personel uwzględni życzenia gości dotyczące przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości (wolne miejsca hotelowe).

7- Pozostanie w pokoju lub pozostawienie tam rzeczy wynajmującego poza godziną 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu a recepcja naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju według ceny pełnego pobytu.

 

§ 2

 

1- Goście najmujący pokoje podlegają obowiązkowi meldunkowemu na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu w przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, recepcjonista ma prawo odmówić świadczenia usługi wynajmu pokoju hotelowego.

2- Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 10.00 do godziny 21.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji hotelowej. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju gościa po godzinie 21.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według obowiązującego regulaminu i cennika hotelowego.

3- Gość najmujący pokój nie może przekazywać pokoju osobom trzecim nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

 

§ 3

 

1- Wszystkich gości obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6,00 rano dnia następnego.

2- Zachowanie gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.

3- Personel hotelu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która zakłóca ciszę nocną i narusza w sposób rażący spokoju pobytu innym gościom, w przypadku uzasadnionych skarg pozostałych gości hotel ma prawo udzielić upomnienia osobie zakłócającej spokój, po bezskutecznym upomnieniu hotel ma prawo odmowy dalszego świadczenia usług i ewentualnego wezwania organów policji.

4- Personel hotelu ma prawo odmówić przyjęcie gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu.

 

§ 4

 

1- Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz na recepcji.

2- Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób – dotyczy to również silnych zabrudzeń ścian.

3- Za wyrządzone szkody, o której mowa w pkt. 2 gość zostanie obciążony kwotą w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym przez hotel w celu naprawy szkody wystawiając jednocześnie fakturę najpóźniej do dwóch dni od daty naprawienia szkody.

4- Ze względu na bezpieczeństwo p/poż. Zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek oraz innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju (nie dotyczy zasilaczy, ładowarek, urządzeń RTV i komputerowych). 

 

§ 5

 

1- Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez gości do hotelu regulują przepisy art. 846, 849 Kodeksu Cywilnego.

2- Przedmiot osobistego użytku pozostawiony w pokojach hotelowych przez wyjeżdżającego gościa odesłane będą na jego koszt na adres podany przez gościa podczas meldunku.

3- Gość ma obowiązek niezwłocznie zgłosić personelowi recepcyjnemu hotelu roszczenia związane z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionej pod rygorem wygaśnięcia tych roszczeń.

 

§ 6

 

1- W przypadku utraty lub zniszczenia przekazanego klucza (karty hotelowej) gość ponosi koszt w wysokości 50 zł Brutto.

2- Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w standardzie świadczonych usług.

3- Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.

 

§ 7

 

1- Hotel nie akceptuje obecności zwierząt.

 

§ 8

 

1- Na życzenie gościa personel świadczy następujące nieodpłatne usługi:

  • zmianę pościeli

  • budzenie o wyznaczonej godzinie

  • udzielenie informacji związanych z pobytem

  • zamawianie TAXI

  • sprzątanie pokoi i wykonywanie niezbędnych drobnych napraw.

 

ZARZĄDZENIE WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM ZATWIERDZENIA PRZEZ ZARZĄD NOSiR

w NAMYSŁOWIE

Namysłów dn. …............ 2017 r.


Załączniki:

 

Ikonka kalendarza

Partnerzy i sponsorzy:

×

Wyszukaj w serwisie