WCAG

Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Logo NOSiR Namysłów

sport - rekreacja - wypoczynek

UWAGA: Kryta Pływalnia "Delfin" dnia 13 września 2019 r. została wyłączona z użytkowania do odwołania.

Dzień sportu na Orliku

DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU”

 

PROGRAM I REGULAMIN IMPREZY

 

1.CEL IMPREZY

-propagowanie aktywnego zdrowego stylu życia

-przestrzeganie zasad fair-play

 

2.ORGANIZATORZY

-Lokalny animator sportu

-Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

3.TERMIN I MIEJSCE

 • 09.09.2017 (sobota) godz. 10.00- „Orlik” ulica Kolejowa 1

 

4.PROGRAM:

10.00-Rozpoczęcie imprezy „Dzień Sportu na „Orliku”

10.30-Zbiórka Orlik –weryfikacja i losowanie drużyn

10.50-Otwarcie turnieju piłki nożnej

10.00-Otwarty turniej piłki nożnej rocznika w kategoriach wiekowych:

-Grupa I -SP – klasa I - III 7 -10 lat

-Grupa II - SP - IV- V 11-12 lat

-Grupa III –SP - VI - VII 13-15 lat

11.00-konkurs żonglerki boisko do koszykówki Orlik

11.30-konkurs strzałów na bramkę

13.00-Dekoracja uczestników zawodów sportowych

14.00-Zakończenie Imprezy

 

4.UCZESTNICTWO

 • w skład drużyny wchodzą zawodnicy przedszkoli i szkół podstawowych

 • w zawodach udział biorą 6-osobowe zespoły (6 zawodników w polu + bramkarz) oraz 1-2 zawodników rezerwowych z opiekunem

 •  

5.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • czas gry: 2 x 10 minut, przy większej liczbie drużyn 2 x 8 minut

 • bramki 2 x 5 m

 • obuwie: korki

 • rzut karny- 7 m

 • gra ,,bez spalonego”

 • zmiany hokejowe (błędy zmian jak w piłce ręcznej, tj. strata piłki, wykluczenie, rzut karny)

 • wyrzut z autu należy wykonać nogą

 • bramkarz wprowadza piłkę ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska ( po wyjściu piłki na aut bramkowy

 • kary: 1 min., 2 min., wykluczenie z meczu

- zakaz gry wślizgiem-wykluczenia z meczu lub dyskwalifikacja drużyny za brutalną grę

 • zawody zostaną rozegrane systemem grupowym lub pucharowym

 

 

 

 

 

 

6.ZGŁOSZENIA

 • osobiście u animatora sportu , Hala sportowa „Orzeł” do dnia zawodów włącznie , do godz.10.00 z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wszystkich zawodników drużyny wraz z opiekunem, dokumenty można pobrać od dnia 04.09.2017

  u animatora sportu, wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach.

 

7.NAGRODY

 • zawodnicy z drużyny otrzymują medale

 • mogą być przyznane dodatkowe nagrody indywidualne

 

8.WERYFIKACJA

 • weryfikacja drużyn do godz. 10.30 w dniu zawodów ,obowiązuje zgoda rodziców i opiekuna prawnego

 

9.FINANSOWANIE

koszty organizacji zawodów pokrywa organizator

 

10.PUNKTACJA

 • za zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt.

 • O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów

 • Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:

 1. wynik bezpośredniego spotkania

 2. lepsza różnica bramek

 3. większa liczba zdobytych bramek

 4. rzuty karne – po meczu remisowym

 

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • interpretacja regulaminu należy do organizatora zawodów

 • mogą być przyznane dodatkowe nagrody

 • wymagana zgoda rodziców lub opiekunów prawnych

 • drużyny zgłaszają się na zawody do godz. 10.00 sobota 09.09.2017 r.

 • po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane

 • za nie przestrzeganie regulaminu wykluczenie drużyny z zawodów

 • w sprawach spornych wynikłych w trakcie imprezy decyzje podejmuje organizator

 • organizator imprezy nie odpowiada za rzeczy uczestników imprezy

 • organizator nie ponosi ryzyka urazów spowodowanych udziałem w zawodach

 

ZAPRASZAMY

 

plakat dzieci piłka nożna.jpeg

Ikonka kalendarza

Partnerzy i sponsorzy:

×

Wyszukaj w serwisie